# برنامه_امتحانات

برنامه امتحانات نوبت اول

برنامه امتحانات کلاس اول شنبه 11/10 فارسی بخوانیم سه شنبه 14/10 املا  چهارشنبه 15/10 نقاشی پنج شنبه 16/10 قرآن شنبه 18/10 ریاضی دوشنبه 20/10 بخوانیم و بنویسیم چهارشنبه 22/10 علوم   برنامه امتحانات کلاس دوم     شنبه 11/10 ریاضی دوشنبه 13/10 فارسی بخوانیم سه شنبه 14/10 جمله نویسی چهارشنبه 15/10 هنر پنج شنبه 16/10 فارسی بنویسیم شنبه 18/10 قرآن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید