# برداشت_نادرست_از_ارزشیابی_توصیفی

برداشتهای نادرست از ارزشیابی توصیفی

برداشت های اشتباه از  ارزرشیابی کیفی توصیفی  در دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی توصیفی یکی از نوآوری های آموزشی است که در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید