# آیین_نامه_ارزشیابی_توصیفی

آیین نامه ارزشیابی توصیفی

آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (مورد تایید کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش) مقدمه: در اجرای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید