برنامه امتحانات نوبت اول

برنامه امتحانات کلاس اول

شنبه

11/10

فارسی بخوانیم

سه شنبه

14/10

املا 

چهارشنبه

15/10

نقاشی

پنج شنبه

16/10

قرآن

شنبه

18/10

ریاضی

دوشنبه

20/10

بخوانیم و بنویسیم

چهارشنبه

22/10

علوم

 

برنامه امتحانات کلاس دوم

 

 

شنبه

11/10

ریاضی

دوشنبه

13/10

فارسی بخوانیم

سه شنبه

14/10

جمله نویسی

چهارشنبه

15/10

هنر

پنج شنبه

16/10

فارسی بنویسیم

شنبه

18/10

قرآن (شفاهی )

یکشنبه

19/10

هدیه های آسمانی

سه شنبه

21/10

املا

پنج شنبه

23/10

علوم

 

 

 

برنامه امتحانات کلاس چهارم

 

شنبه

11/10

قرآن (شفاهی )

/ 1 نظر / 26 بازدید
ناصر اکبرپور

با سلام احتراما با توجه به اینکه در پایه های اول ودوم ابتدایی ارزشیابی توصیفی اجرا می شود آموزش در کنار سنجش انجام گرفته ونیاز به برنامه امتحانیبرای پایه های اول ودوم نیست با احترام اکبرپور