سوالات آزمون علمی کلاس های چهارم

سوالات و پاسخنامه آزمون هماهنگ علمی کلاسهای چهارم ابتدائی منطقه هشترود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۴

 

 

 

پاسخنامه

پاسخنامه سوالات هماهنگ آزمون علمی کلاس چهارم - منطقه هشترود

د

ج

ب

الف

ردیف

 

د

ج

ب

الف

ردیف

 

 

 

*

27

*

 

 

 

1

 

 

*

 

28

 

*

 

 

2

 

 

 

*

29

 

*

 

 

3

*

 

 

 

30

 

 

 

*

4

 

 

*

 

30

 

 

 

*

5

*

 

 

 

31

 

 

*

 

6

 

 

*

 

32

 

*

 

 

7

*

 

 

 

33

 

 

 

*

8

*

 

 

 

34

 

*

 

 

9

 

 

 

*

35

 

 

*

 

10

 

*

 

 

36

 

*

 

 

11

*

 

 

 

37

 

 

 

*

12

 

 

 

*

38

 

 

 

*

13

*

 

 

 

39

 

 

 

*

14

*

 

 

 

40

 

*

 

 

15

 

 

*

 

41

 

*

 

 

16

 

*

 

 

42

 

 

 

*

17

 

 

*

 

43

 

*

 

 

18

 

*

 

 

44

 

*

 

 

19

 

 

*

 

45

 

*

 

 

20

*

 

 

 

46

 

 

*

 

21

 

*

 

 

47

 

 

 

*

22

*

 

 

 

48

 

*

 

 

23

 

 

 

*

49

 

 

*

 

24

 

 

 

*

50

 

 

*

 

25

 

 

 

 

 

 

*

 

 

26

  
نویسنده : دبستان غیر انتفاعی مشکات تابان ; ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٥

*